Robotisering schept banen

Wouter de Vries

De wereld waarin we leven verandert. Robotisering – het proces waarbij werkzaamheden worden overgenomen door robots – is aan de orde van de dag. In sommige sectoren meer dan in andere, maar dat het gebeurd is een feit. 

"Robots worden in hoog tempo toegankelijker, betrouwbaarder en goedkoper. Ze zijn snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag, vragen nooit om loonsverhogingen en staken niet. Voor een aanzienlijk deel van de bestaande banen zijn zij daardoor in staat om werknemers te vervangen", zei Minister Asscher al in 2015. Moeten we dan bang zijn dat robots onze banen gaan overnemen?

Verschuiving in banen

Het is waar, in veel sectoren gaan banen verloren ten koste van robots die het werk overnemen. Maar daarbij is er ook een andere beweging. Er ontstaat in deze tijd een hele markt rondom het ontwikkelen en besturen van robots.
Robots nemen op de werkvloer heel veel plekken van mensen over. Maar ze scheppen ook banen.

Netto gaat het aantal banen door automatisering en robotisering alleen maar omhoog. De aanstaande veranderingen vragen wel om andere vaardigheden. Zo worden er steeds vaker gespecialiseerde programmeurs gezocht voor het ontwikkelen van software om robots te besturen en processen te optimaliseren.

Vaardigheden ontwikkelen

Op de markt komt steeds meer vraag naar mensen die in staat zijn om te werken op hoog niveau van wiskundige abstractie. Technische vaardigheden zijn aan te leren maar moeten je ook liggen. De ideale kandidaten voor deze functies hebben een core developer mentaliteit, energie en ervaren technische vaardigheden nodig. Deze vaardigheden zijn te verwerven als je uitblinkt in bijvoorbeeld wiskunde, fysica, software engineering, machinebouw of electrotechniek.

Conclusie, robots kunnen veel van ons werk overnemen. Maar alleen als ze zo door mensen zijn geprogrammeerd. En deze technieken zijn aan snelle ontwikkeling onderhevig.

Zie jij jezelf werken als software/core Developer? Ben jij klaar voor deze nieuwe uitdaging om aan de slag te gaan 3D vision gestuurde robotica? 
Ervaring is niet vereist, een goede dosis motivatie wel.

Vind een baan in de robotica